Kleindierteelt

KLEINDIERTEELT

Wat houdt dat in? Waarom worden hoenders, konijnen en sierduiven enz gehouden?

Liefhebbers van hoenders, konijnen of sierduiven en daarmee overeenkomende diersoorten als sier- en watervogels, cavia’s en kleine knaagdieren houden die dieren louter voor hun genoegen. Zij beleven er plezier aan om te zien wat ze doen en om ze zo te verzorgen dat het ook werkelijke een lust is om naar te kijken. Zij genieten ervan als zij zien dat de konijnen vrolijk in hun hok rondspringen als er vers geplukt groen wordt gebracht, als de kippen op zoek gaan naar het pas uitgestrooide graan al pratend en  scharrelend over hun schoenen lopen en als de duiven koerend op hun schouders neerstrijken.

Verzorging, voeding en huisvesting

De verzorging vormt een van de meest wezenlijke onderdelen van het houden van huisdieren. Iemand die niet in staat of bereid is zijn dieren te verzorgen behoort geen dieren te houden. Liefhebbers kijken elke dag naar hun dieren. Ze zien het als de dieren opgewekt zijn, als de vacht of de veren glanzend op het lichaam aansluiten en als de dieren gretig afkomen op hun voer. Zij zien het als de dieren stil in een hoekje blijven zitten en kennelijk ziek zijn.

In de dierenspeciaalzaak is voor elke diersoort de juiste voeding te verkrijgen. Naast voeding is schoon drinkwater erg belangrijk voor elk dier. Bij een goede verzorging hoort een aangepaste huisvesting. Hoenders, konijnen, duiven, sier en watervogels worden bij voorkeur buitenshuis in hokken of rennen gehouden. Alleen bij overmatige warmte of strenge koude worden extra voorzieningen getroffen.

De hokken en rennen moeten voldoende bewegingsruimte voor de dieren bieden. Ze worden bij voorkeur zo geplaatst dat de dieren zoveel mogelijk zonlicht krijgen, maar ook in de schaduw kunnen liggen en zo weinig mogelijk regen en wind. Te weinig ruimte en huisvesting in bedompte of tochtige schuren geeft aanleiding tot ziektes. Voor advies over goede huisvesting kunt u bij de vereniging terecht. Hokken en rennen zijn in vele maten en soorten te koop. Schoon houden van de hokken is een taak voor de liefhebber zelf. Dat dient regelmatig, minstens 1x per week te gebeuren. Regelmaat is zeer belangrijk bij de verzorging van dieren.

Konijnen

In Nederland zijn op dit moment ruim 50 verschillende rassen erkend. Zij zijn onderverdeeld in 7 groepen. Men kent gekleurde konijnen, witte konijnen, getekende konijnen, konijnen met hangoren, met lange haren en met zeer korte haren. Men kent grote konijnen en dwergkonijnen. Kortom: voor elk wat wils.

Cavia’s en andere kleine knagers

Cavia’s zijn ook erkend in verschillende rassen, met verschillende haartypes. Ze zijn als huisdier erg gewild en worden het liefst binnen gehouden. Naast cavia’s worden ook hamsters, gerbils, tamme muizen en ratten gehouden. Een oud aquarium kan goed dienst doen als onderkomen voor kleine knaagdieren.

Hoenders en dwerghoenders

Het fokken van hoenders of dwerghoenders is voor veel mensen een nuttige vorm van vrijetijdsbesteding. Deze hobby heeft het voordeel dat er niet alleen kosten maar ook opbrengsten aan verbonden zijn, namelijk het zo begeerde verse eitje. De dieren geven de houder veel plezier doordat zij wat rondscharrelen in hun hok of de tuin. Bedenk wel dat het hanengekraai niet door iedereen op prijs wordt gesteld. In pluimveehouderij kennen we lichte, middelzware en zware rassen, terwijl er naast deze rassen ook krielhoenders zijn, veelal een dwergvorm van de grote rassen.

Sier en watervogels

Al eeuwen vormt het sier en watergevogelte de entourage van landgoederen en buitenhuizen. Dat betreft o.a. pauwen, fazanten, kalkoenen, eenden, ganzen en zwanen. Kalkoenen en pauwen kunnen evenals eenden en ganzen vrij d.w.z. loslopend gehouden worden. Voor het houden van fazanten, kwartels e.d. zijn rennen nodig.

Sierduiven

Duiven zijn al eeuwen lang met de mens verbonden. In het verre Oosten waren duiven al zeer vroeg bekend. Later kwam een van de bekendste terug met een bloeiend takje in zijn snavel op de ark van Noach, en nog steeds is de duif het symbool van de vrede. Over de hele wereld zijn wel 500 duivenrassen bekend. In ons land kennen we op dit moment ongeveer 200 verschillende rassen, waarvan een geldige ras standaard bestaat. Bij deze rassen komt een groot arsenaal van types kleuren en tekeningpatronen voor. Op grond van hun verscheidenheid in uiterlijke kenmerken worden sierduiven onderscheiden in verschillende groepen. Zo kennen we o.a. Kropper rassen, meeuwen rassen, kleurduiven, structuurduiven, tuimelaars, hoogvliegers etc.